Στοιχεία που αφορούν τη μεταστέγαση υπηρεσιών του ΥΠΟΙΚ στο πρώην κτίριο ΚΕΡΑΝΗ

Posted: 17 Νοεμβρίου, 2011 in ΑΝΕΒΑΣΕ ΤΟ

METΑΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΙΚ. ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΚΤΙΡΙΟ ΚΕΡΑΝΗ

Από τον συνάδελφο κ. Σ. Κουτσούμπα

Αντιπρόσωπο ΓΛΚ στην ΟΣΥΟ,τ. σύμβουλο της Ένωσης Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης / Msc Αγρονόμο – Τοπογράφο Μηχανικό Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ.

Συνοπτικά : θεωρώ ότι αναφορικά με τη συγκεκριμένη χωροθέτηση:

 1. Δεν περιλαμβάνεται μέσα στις ζώνες καταλληλότητας των κεντρικών υπηρεσιών των υπουργείων και των δημοσίων οργανισμών, τις οποίες έχει εγκρίνει η EE του Οργανισμού Αθήνας και οι οποίες προωθούνται για θεσμοθέτηση. 2. Δεν υπάρχει σήμερα επαρκές σύστημα μαζικών μεταφορών προς τη συγκεκριμένη θέση, γεγονός που θα προκαλέσει σοβαρή αναστάτωση στη ζωή των υπαλλήλων και των πολιτών που επισκέπτονται το υπουργείο, ενισχύοντας κατά βάση τη χρήση του IX με αρνητικές συνέπειες στο πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. 3. Δεν συναρτάται η χωροθέτηση με άλλες συνεργαζόμενες δημόσιες υπηρεσίες και φορείς με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η επικοινωνία των υπηρεσιών, άρα και η λειτουργία τους. 4. Από κυκλοφοριακή άποψη ειδικότερα, η θέση των κτιριακών εγκαταστάσεων στη Θηβών δεν συνδέεται με τις γραμμές του Μετρό, ούτε εντάσσεται σε δίκτυο βασικών αξόνων κυκλοφορίας, από το οποίο να διέρχονται γραμμές κορμού των αστικών συγκοινωνιών. Μια επικείμενη νέα γραμμή λεωφορείου με αφετηρία το κέντρο της Αθήνας, δεν καλύπτει τις ανάγκες, μιας και η θέση, που συζητείται για τη χωροθέτηση, δεν έχει ζήτηση μητροπολιτικής εξυπηρέτησης από το σύνολο του Λεκανοπεδίου (πλην μέρους του Δυτικού ΠΣΠ), η δε μονομερής χωροθέτηση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ, δεν αναμένεται να συνοδευτεί και από άλλες δημόσιες υπηρεσίες. Τα κριτήρια επιλογής θέσης για το κτίριο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ στις δυτικές υποβαθμισμένες περιοχές (Ελαιώνας), χωρίς νέα δόμηση και σε ανενεργές βιομηχανικές εγκαταστάσεις με επανάχρηση για χώρους γραφείων και με σύγχρονα πρότυπα λειτουργίας, δεν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Όμως, σύμφωνα και με τη μελέτη του Οργανισμού της Αθήνας για ζώνες καταλληλότητας, ενώ περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων η περιοχή του Ελαιώνα, οι ζώνες, που προτείνονται, αφορούν στα τμήματα της Ιεράς Οδού και της λεωφόρου Καβάλας μέχρι την Κηφισού και την οδό Πειραιώς. Οι περιοχές αυτές διασφαλίζουν τα πρόσθετα και κρίσιμα κριτήρια εξυπηρέτησης, είτε από το δίκτυο των μέσων σταθερής τροχιάς, είτε από πληθώρα συγκοινωνιακών γραμμών αστικών συγκοινωνιών. H θέση στις αποθήκες Κεράνη είναι έκκεντρη, απομακρυσμένη και δεν πληροί τις αναγκαίες προϋποθέσεις για μια μητροπολιτική χωροθέτηση δημόσιας διοίκησης.

Ορισμένες ουσιώδεις συνθήκες που πρέπει ενδελεχώς μεταξύ άλλων να διερευνηθούν είναι οι εξής:

 (α) υφίσταται κυκλοφοριακή μελέτη για τις επιπτώσεις μιας τέτοιας μετακίνησης ; Όσοι ζουν ή έχουν περάσει από αυτές τις περιοχές γνωρίζουν τις σχετικές δυσκολίες

(β) τι γνωρίζουμε για την ενδεχόμενη ύπαρξη αμίαντου στο κτίριο ; Έχει η Γενική Διεύθυνση Συνθηκών & Υγιεινής της Εργασίας γνώμη για αυτό το πολύ σοβαρό ζήτημα ;

(γ) Τελευταίο θέμα, αλλά τουλάχιστον εξίσου σημαντικό. Τι θα γίνει με την εξυπηρέτηση των πολιτών ; Το Υπουργείο μας, ως Υπουργείο κοινωνικών θεμάτων θα πρέπει να εξασφαλίζει απρόσκοπτη πρόσβαση, τόσο στους εργαζόμενους, όσο και στα ΑμεΑ. Βέβαια, όπως ήδη είναι γνωστό, ένα βασικό επιχείρημα που ακούγεται είναι ότι, μια τέτοια μετακίνηση θα «ανακουφίσει» το Υπουργείο από τις κάθε είδους κοινωνικές αντιδράσεις, διαδηλώσεις κλπ. Φυσικά. Τι το θέλουμε το κοινό; Εμείς εδώ εργαζόμαστε για να καλύψουμε τον προβλεπόμενο ημερήσιο όγκο χαρτιού

Εν κατακλείδι:
Ποια είναι λοιπόν τα κριτήρια για μια τέτοια μεταστέγαση;
(α) Η εξυπηρέτηση των πολιτών;
(β) Η διευκόλυνση των εργαζομένων στο Υπουργείο; ή
(γ) Τα οικονομικά οφέλη ;

Η απάντηση θα μπορούσε να είναι το (γ) και θα μπορούσαμε λόγω των δυσμενών συγκυριών να το αποδεχθούμε. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι το πιθανό οικονομικό όφελος δεν υπολογίζεται στενά μόνο από λειτουργικά έξοδα κτηρίου (ενοίκιο κλπ). Προσμετρώνται παράγοντες όπως η πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για την μετακίνηση από και προς το νέο κτήριο ή οι χαμένες εργατοώρες στον δρόμο ( για εμάς αλλά και για τους πολίτες) ;

Το κτήριο επί της οδού Θηβών 196-198 στο δήμο Αγίου Ιωάννη Ρέντη, γνωστό και ως «ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΕΣ ΚΕΡΑΝΗ», προορίζονταν εκτός άλλων να στεγάσει τα Υπουργεία ΠΕΧΩΔΕ, Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης και τον Ε.Ο.Τ.

Το ως άνω κτήριο, από «γυμνός σκελετός», μετασκευάσθηκε σε κτήριο Επιτελικής Δημόσιας Διοίκησης – κτίριο Υπουργείων, με ευθύνη της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου (Κ.Ε.Δ).

Δεδομένου ότι οι εργασίες που αφορούσαν στη στατική ενίσχυση του κτηρίου, έχουν ολοκληρωθεί ήδη από το έτος 1999, καθίσταται επιτακτικά αναγκαίο:

•Να γνωστοποιηθεί το πόρισμα της Επιτροπής Παρακολούθησης του Έργου, καθώς και τα πορίσματα κάθε άλλης Επιτροπής που πραγματοποίησε  τμηματικές ή οριστικές παραλαβές των επεμβάσεων στον φέροντα οργανισμό του κτιρίου των «Καπναποθηκών Κεράνη».

•Να καταστεί ευρέως γνωστό το αντίγραφο του αρχικού συμβολαίου αγοράς του ακινήτου καθώς και αντίγραφα κάθε τροποποιητικής πράξης επί του αρχικού συμβολαίου, με τις εξ αυτών προβλεπόμενες εργασίες για την παράδοση του κτιρίου ως «έτοιμου τελικού προϊόντος», το οποίο προοριζόταν να στεγάσει αρχικά το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε και μετέπειτα τα Υπουργεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Πολιτισμού, προκειμένου να καταστούν σαφή τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των επεμβάσεων ενίσχυσης και διαρρύθμισης στο εν λόγω κτήριο.

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΠΙΣΤΗΣ

Το απευκταίο σχέδιο της  μεταστέγασης των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, στο κτήριο των καπναποθηκών του ΚΕΡΑΝΗ στο Ρέντη, το σύνολο των συναδέλφων μας αλλά και όλων των καθύλην αρμοδίων ιθυνόντων, διατυπώνουν ένα ξεκάθαρο ΟΧΙ.

Κανείς δεν μπορεί να μας εξαναγκάσει να πάμε σ’ ένα κτήριο, που πιο μπροστά, το έχουν απορρίψει για τη μεταστέγασή τους, τουλάχιστον δύο Υπουργείων (ΥΠΕΧΩΔΕ και Πολιτισμού) για λόγους που άπτονται της στατικότητάς του, των διαφόρων μειζόνων πολεοδομικών ζητημάτων,που αντιμετωπίζει και κυρίως του αμιάντου που περιέχει !

Αυτά έχουν καταγγελθεί, τουλάχιστον, από τη μεριά των αρμόδιων  φορέων των Υπουργείων, που απέρριψαν τη μεταστέγασή τους εκεί και που κανείς υπεύθυνος, μέχρι σήμερα, δεν έχει διαψεύσει ! Ταυτόχρονα, η δυσκολία πρόσβασης προς το κτίριο αυτό, που θα έχουν τις ώρες αιχμής, τόσο οι συνάδελφοί μας, όσο και οι συναλλασσόμενοι δημιουργούν, ευλόγως, ακόμα περισσότερα ερωτηματικά, για τους πραγματικούς λόγους που υπάρχουν πίσω από αυτή τη φερόμενη εσπευσμένη μεταστέγαση των υπηρεσιών του Υπουργείου.

 

Ολόκληρη η αρθογραφία στο τμήμα »download»

Σχόλια
  1. Ο/Η πόπη τσουγάτου λέει:

    Το κτίριο ΚΕΡΑΝΗ ζήτησε τον Αύγουστο 2011 ο Υπουργός Δικαιοσύνης με δύο επιστολές τους προς τον Υπουργό Οικονομικών για να στεγάσει εκεί τα δικαστήρια Πειραιά με γνώμονα την εξοικονόμηση πόρων αλλά και την επιτάχυνση της απονομής της Δικαιοσύνης.Το κτίριο όπου στεγάζονται τα δικαστήρια δεν επαρκεί, με αποτέλεσμα να καταβάλλονται μισθώματα περίπου 1 εκατ. ευρώ ετησίως για στέγαση των υπηρεσιών τους.
    Η μετεγκατάσταση των δικαστηρίων του Πειραιά στην Νίκαια ακούγεται πάντως λογική.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s